मताधिकार प्रयोग

May 13, 2017
नयाँ चरणको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन-२०७४ वैशाख ३१ मा मताधिकार प्रयोग गर्दै अपाङ्गता भएका र शारीरिकरूपमा अशक्तता भएका नागरिकहरू तस्बिर साैजन्यः  शम्भु घिमिरे

नयाँ चरणको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन-२०७४ वैशाख ३१ मा मताधिकार प्रयोग गर्दै अपाङ्गता भएका र शारीरिकरूपमा अशक्तता भएका नागरिकहरू
तस्बिर साैजन्यः शम्भु घिमिरे

नयाँ चरणको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन-२०७४ वैशाख ३१ मा पोखरामा मताधिकार प्रयोग गर्दै अपाङ्गता भएका र शारीरिकरूपमा अशक्तता भएका नागरिकहरू तस्बिर साैजन्यः शम्भु घिमिरे

Matadan1

नयाँ चरणको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन-२०७४ वैशाख ३१ मा मताधिकार प्रयोग गर्दै अपाङ्गता भएका र शारीरिकरूपमा अशक्तता भएका नागरिकहरू
तस्बिर साैजन्यः शम्भु घिमिरे

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!